68dB - )

Rodoma 493–504 iš 510

 • vasara

  e

  c

  68dB - )
 • vasara

  e

  c

  68dB - )
 • vasara

  e

  c

  68dB - )

 • d

  c

  68dB - )

 • d

  c

  68dB - )

 • d

  c

  68dB - )

 • d

  b

  68dB - )
 • žiema

  e

  c

  68dB - )
 • vasara

  e

  c

  68dB - )
 • žiema

  e

  c

  68dB - )
 • vasara

  c

  b

  68dB - )
 • žiema

  e

  c

  68dB - )